Brödernas gata 1

/
17 000 000 SEK

Östra Ljungby industriområde E4:an / Klippan / Brödernas gata 1

Fin fastighet uppförd 2008 med stor outnyttjad byggrätt och bra logistiskt läge utmed E4:an på etablerat industriområde ca 20 min från Helsingborg.


Industriområdet utmed E4:an i höjd med Östra Ljungby, ca 20 min nordöst om Helsingborg, har bebyggts i perioder och är idag ett etablerat område med flera både mindre och större aktörer. Närmaste granne är Börjessons Lastbilar (Scania) och bland de senaste etableringarna finns Inoff samt Boxflow på andra sidan motorvägen med stora logistikbyggnader.

Denna fastighet om 11 013 kvm är bebyggd endast till ca 10% och har en stor outnyttjad byggrätt, detaljplanen anger ingen begränsning bortsett från viss prickad mark. Byggnaden, kallad Kojan efter fastighetsbolaget, stod färdig som företagshotell 2008 och består av en kontorsdel i 3-plan om 729 kvm samt hallar/verkstad/lager om 776 kvm, total bruksarea 1 505 kvm.
I en separat del av byggnaden om 230 kvm finns sedan 2008 en ambulansstation med två vagnhallar för de två stationerade ambulanserna. Ambulanslokalerna är bland annat utrustade med kök, sällskapsrum samt jourrum för personalen. Hyresgäst är Region Skåne sedan 2008 (med vissa uppehåll då andra företag upphandlat tjänsten).

I kontorsdelen sitter två större hyresgäster sedan många år, ett åkeri som totalt med tvätthall och lagerutrymmen upptar 531 kvm samt ett teknikföretag inom medicin som totalt med lager/verkstad upptar 425 kvm. Utöver dessa finns tre mindre hyresgäster inom kontor – och tjänstesektorn, som tillsammans upptar 72 kvm. I övrigt finns här gemensamma ytor om 137 kvm för lounge, två kök och toaletter samt två separata omklädningsrum med dusch och förvaringsskåp. Det finns även ett konferensrum med tillhörande kök, utrymmet nyttjas inte i dag och kan potentiellt utvecklas alternativt byggas om till kontor. Ytan ingår idag i åkeriets yta.

Den sista av de stora lagerhallarna, 110 kvm, har ett företag i byggbranschen som hyresgäst.

Ej bebyggd tomtyta består idag av asfalterade ytor till ena hälften och grusade till andra hälften, som hyser personal- och kundparkering samt 23 uppställningsplatser för lastbilar. Några av dessa disponerar ägaren själv medan 14st är uthyrda på löpande avtal med 1 - 3 månaders uppsägningstid.

Är du intresserad av fastigheten för egen verksamhet? Hör av dig till fastighetsmäklaren om ditt behov, det kan finnas möjligheter för både större och mindre delar både vad gäller kontor, hallar och uppställningsytor.

Totalt hyresintäkt idag är 1 949 028 kr per år.

Driftskostnaderna avseende år 2023 var netto 269 970 kr exklusive moms och fördelade enligt följande:

El 149 659 kr (64 267 kWh)
Fjärrvärme 64 542 kr (66 603 kWh)
V/A 25 398 kr
Renhållning 7 835 kr
Fastighetsförsäkring 24 186 kr
Fastighetsskatt 18 450 kr
Elintäkt från solpaneler - 20 100 kr (31 152 kWh)

Byggnaden är grundlagd på betongplatta på mark. Stommen utgörs av lättbetong med bjälklag av lättbetong i kontorsdelen. Fasaderna är putsade och takstolarna av trä är klädda med plåt. Uppvärmning sker med fjärrvärme. FTX-aggregat finns.

Fastigheten överlåtes i bolagsform, efter paketering, utan avdrag för latent skatt. Aktieöverlåtelseavtal kommer att innehålla sedvanlig friskrivningsklausul avseende fastigheten.


Allmänt

Kommun
Klippan

Typ
Industrifastighet

Adress
Brödernas gata 1

Ekonomi

Pris
17 000 000 kr Utgångspris

Driftkostnader

Uppvärmning
64 542 kr/år

Försäkring
24 186 kr/år

Vatten/avlopp
25 398 kr/år

Renhållning
7 835 kr/år

Hushållsel
129 559 kr/år

Summa
251 520 kr/år

17 000 000 SEK
Utgångspris
Kontakta mäklaren för anmälan till visning
Jan Hellemarck
‍Ansvarig mäklare
jan@2gm.se
0733-124711
Intresseanmälan
Kontaktuppgifter
Magnussons, Två Generationer Mäklare AB
Pålsjö Slott
254 33 Helsingborg

TEL | 042-18 53 00

info@2gm.se