Magnussons – Två Generationer Mäklare

INTEGRITETSPOLICY
EBAD & PARTNERS

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. Här hittar du en sammanfattad bild av hur vi hanterar personuppgifter samt vart du kan vända dig till om du har frågor kring detta. Det är viktigt att du förstår dina rättigheter och känner dig trygg i dem, läs därför igenom texten noga och kontakta oss gärna om du har några frågor. Genom att använda Ebad & Partners tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du anlitar en fastighetsmäklare, anmäler dig till en bevakningstjänst, besöker Ebad & Partners hemsida eller är i kontakt med Ebad & Partners på annat sätt, såsom på visning eller via kontaktformulär. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis ägarinformation från Lantmäteriet eller uppgifter från den bostadsförening som bostaden tillhör. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått.

Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress.
 • Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare.
 • Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar.

Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi på Stadshem utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. fastighetsmäklarlagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt. Ebad & Partners behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen
 
Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna förmedla bostäder och tjänster till dig
Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig
Andra berättigade intressen
För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster
Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i tävlingar och event
Uppfylla avtal och andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fastighetsmäklarlagen
Följa tillämplig lagstiftning
För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig
Andra berättigade intressen
För utskick av erbjudanden och marknadsföring
Andra berättigade intressen

Vad är berättigat intresse?

Berättigat intresse betyder att vi efter en intresseavvägning mellan individens intresse av att skydda sina personuppgifter samt företagets behov att använda uppgifterna inom ramen för dess verksamhet, kommit fram till att det är berättigat att använda informationen. Det kan t.ex. handla om att kunna delge spekulanter och intressenter information kring en affär, följa upp intresse efter visning samt att kunna utveckla våra tjänster till våra kunder för bästa service.

Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

Vem kan komma att ta del dina personuppgifter?

Ebad & Partners säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar heller inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter för att tjänsterna kräver detta. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan följer kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 • Samarbetspartners. Ebad & Partners erbjuder kompletterande tjänster genom utvalda samarbetspartners, exempelvis stylingföretag och besiktningsföretag, samt annonsering via exempelvis Hemnet, där personuppgifter kan komma att överföras.
 • Systemleverantörer för affärssystem. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som är speciellt utvecklat för att administrera fastighetsmäklartjänster)
 • Leverantörer av tryck och distribution. Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution.
 • Övriga tredjeparter. För att kunna fullgöra uppdrag mot dig som kund hos Ebad & Partners kan vi även komma att dela dina personuppgifter med exempelvis banker och bostadsrättsföreningar.
 • En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklares försäkringsbolag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Ebad & Partners och våra leverantörer behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Ebad & Partners under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Ebad & Partners gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Ebad & Partners vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad.
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.
 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)
  • För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.
  • Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.
 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter. Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta. I de fallen ska ni kontakta oss och förklara på vilka sätt ni önskar begränsning av användande av personuppgifter.

Kontakta integritet@ebadpartners.se om du har frågor.

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till Datainspektionen som är Sveriges tillsynsmyndighet kring personuppgiftsbehandling.

Informationssäkerhet

Vi arbetar hårt för att skydda Ebad & Partners och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

 • SSL
 • Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
 • Säker överföring – Ebad & Partners hanterar alltid personuppgifter på ett säkert och skyddat sätt. Vi använder alltid säkra och moderna krypteringsfunktioner vid överförande av känslig information (HTTPS)

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din upplevelse av våra tjänster. Vissa tjänster kräver till och med cookies för att fungera som de ska.

Kontaktuppgifter till Ebad & Partners

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Ebad & Partners enligt uppgifterna nedan.

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Ebad & Partners AB (orgnr. 559048-4480) med adress Sörhallskajen 24, 417 63 Göteborg
Tel:  031-711 00 10 E-post info@ebadpartners.se

Kontaktuppgifter
Magnussons, Två Generationer Mäklare AB
Pålsjö Slott
254 33 Helsingborg

TEL | 042-18 53 00

info@2gm.se