Dalbyvägen 55

4 700 000 kr

Centrum/Dalbyvägen / Staffanstorp / Dalbyvägen 55

Tomt för kommersiella ändamål med ypperligt läge utmed östra infarten till centrala Staffanstorp med Lidl som närmaste granne.

Utmed Dalbyvägen i redan etablerat kommersiellt område finns här möjlighet att förvärva mark och uppföra ert eget företagshus med kontor/tillverkning och mindre showroom eller butiksdel. Tomten är på 3 804 kvm och får enligt planbestämmelserna bebyggas med bruttoarea upp till 950 kvm. Byggnaden ska vara i ett plan och tillåten byggnadshöjd är 4,5 m (från mark till takfot, totalhöjd kan alltså vara högre).

I planbestämmelserna har tomten beteckning K vilket för denna plan från 2004 innebär "Kontor, hantverk, montering och annan icke störande verksamhet där mindre butiksyta som komplement till verksamheten får inredas på max 15% av bruttoarean".

Planerad byggnation för annan verksamhet kommer att kräva en detaljplansändring och detsamma gäller även för planer på avstyckning till villatomter. Markområdet gränsar till ett villaområde med bebyggelse från 1990-talet och framåt på Sirapsvägen. Det går att söka förhandsbesked hos Staffanstorps kommun, handläggningstiden bedöms till ca 6 - 10 veckor beroende på hur nära inpå nämndmöten som ansökan kommer in. Från Plan och exploateringsavdelningen på kommunen har man uttryckt att man "brukar vara lyhörda för entreprenörers önskemål".

Välkommen att höra av er till oss för samtal kring möjligheter!

Allmänt

Kommun
Staffanstorp

Typ
Mark

Adress
Dalbyvägen 55

Tomtarea
3 804 kvm

Ekonomi

Typkod
411, Industrienhet, tomtmark

Fastighetsavgift
5 705 kr/år

Taxeringsår
2019

Industrimark
1 141 000 kr

4 700 000 kr
Kontakta mäklaren för anmälan till visning
Jan Hellemarck
‍Ansvarig mäklare
jan@2gm.se
0733-124711
Intresseanmälan
Kontaktuppgifter
Magnussons, Två Generationer Mäklare AB
Pålsjö Slott
254 33 Helsingborg

TEL | 042-18 53 00

info@2gm.se